Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

DeZio
Antinrannantie 9,
92140 Pattijoki
Puhelin:  +358 50 3505 070

2.Yhteyshenkilö

Kirsi Donskoi
kirsi@dezio.fi
Y-tunnus 2109625-9

3. Rekisterin nimi

dezio.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpitäminen, tilauksien hallinta ja käsittely. Uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus sähköpostilla.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja kirjautumisen yhteydessä tallennetut salasanat, asiakkaan oma-aloitteisesti antamat tiedot ja tilaushistorian. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävä henkilö antaa itse tiedot rekisteriin vahvistamalla tilauksen tai rekisteröityessään verkkokauppaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

dezio.fi verkkokaupan käyttäjärekisterintiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja järjestelmään pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etä-myyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon kirjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.